VILLKOR

AVANMÄLAN
En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att maila oss om detta inom 14 dagar efter det att vi bekräftat anmälan. Bekräftelse på anmälan skickas per mail till din uppgivna mailadress. Om du avbokar/avanmäler dig efter ångerrättsperioden (14 dgr) men innan kursstart debiteras en administrationsavgift på 10 % av kursavgiften. Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt och därmed debiteras hela kursavgiften. Om du avbryter kursen när den har startat är du skyldig att betala full kursavgift. Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder (till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar oförutsedd anledning) betalar du för de gånger du deltagit. Avanmälan gör du skriftligen till mail@walldansstudio.se.

ÄNDRINGAR
Wall Dansstudio äger rätt att omplacera elev till lämplig kurs. Wall Dansstudio äger rätt att byta lärare vid terminsstart och under terminens gång. Byten mellan kurser och avanmälan kan endast ske genom kontakt med kontoret på Wall Dansstudio. Vi försöker alltid i första hand att sätta in vikarie då våra lärare blir sjuka. Om vi inte lyckas få tag i någon vikarie tvingas vi ibland att ställa in danslektioner. Inställda lektioner tas igen i slutet av terminen så att man alltid får det antal lektioner som utlovats. Vi kan pga detta inte säga något definitivt datum för sista lektionen på en kurs.

BETALNING
WALL dansstudio tillämpar enbart fakturabetalning. Betalningsvillkor 10 dagar. För att säkerställa kvaliteten på kurserna har vi ett maxantal på 23 elever. Först till kvarn gäller därför. Anmäler du dig i god tid så säkerställer du dig en plats i den kurs du har valt. 

PROVLEKTIONER
Vill du provdansa hos oss, vänligen kontakta oss via: mail@walldansstudio.se.
Under terminens första 3 veckor finns möjlighet att prova på en kurs helt utan kostnad. Detta gäller dock endast vid ett tillfälle! Möjligheten att prova på gäller inte i redan fulla klasser. Observera att du inte har en garanterad plats i gruppen förrän du är formellt anmäld! För kurser på fortsättningsnivå gäller att eleven har relevanta förkunskaper.
Väljer du att provdansa ska du INTE anmäla dig till klassen via bokaknappen då detta är bindande och du blir betalningsskyldig.

FÖRÄLDER/ÅSKÅDARE
Får endast närvara vid första och sista lektionen varje termin. (gäller ej Knattedans, där föräldrarna medverkar vid varje tillfälle) I övrigt är alla våra lektioner åskådarfria. Detta för att elever och lärare ska kunna hålla så hög koncentration som möjligt.

RABATTER INOM FAMILJ
Vid anmälan till flera kurser samma termin inom samma familj får du/ni från och med andra kursen 150 kr rabatt per kurs. Rabatt medges ej till ex. läger och workshops.

FOTOGRAFERING OCH FILMNING I MARKNADSFÖRINGSSYFTE
Wall Dansstudio fotograferar och filmar dansgrupperna i samband med t.ex. dansläger, uppvisningar & föreställningar. Bilderna & filmerna använder vi ibland till att marknadsföra Wall Dansstudio. Om ni skulle ha något emot att vi använder foton & film där ert barn ev. finns med och som används till Wall Dansstudios marknadsföring ber vi er kontakta oss snarast. Annars utgår Wall Dansstudio ifrån att ni per automatik ger ert medgivande till medverkan.