Behandling av personuppgifter

Vi insamlar och behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter, följa ingångna avtal och för att kunna ge dig en bra service. Vi lagrar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer samt vilken kurs du/ditt barn deltar i.
 

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta ansvarig kontaktperson, Stefan Wall. Kontaktuppgifter finner du här.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyhetsbrev, erbjudanden och information samt för att svara på dina frågor eller synpunkter via mail och telefon. Namn, adress, mailadress och personnummer används för fakturering. I vissa fall kan vi även behöva använda dina personuppgifter inklusive personnummer i kontakt med statliga myndigheter. 

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?
Personuppgifter samlas in genom främst webbformulär men även genom mail och telefonsamtal. 

Är du, eller har varit, kund/deltagare hos oss lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera våra kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag, exempelvis i samband med gällande bokföringsregler. 

De uppgifter i vårt kundregister som används för att sända dig nyhetsbrev, information och erbjudanden sparas så länge som det behövs eller tills du avregistrerar dig. 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort.
   
 • Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
   
 • Du har rätt att invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter och även att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter.
   
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke om registrering av personuppgifter och överklaga till Datainspektionen om du anser att vi inte tillmötesgått dina synpunkter eller önskemål om vår behandling av dina uppgifter.
   
 • I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället kommer vi att informera dig om detta.