ANMÄLAN

  • Vänligen observera rekommenderad ålder och nivå under fliken "schema".
  • Vid anmälan till flera kurser samma termin inom samma familj får du/ni från och med andra kursen 150 kr rabatt per kurs. Rabatt medges ej till ex. läger och workshops.

    Ange kurs, elevens namn och personnummer (6 siffror) på övriga bokningar i meddelanderutan. Tack!


Vi insamlar och behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter, följa ingångna avtal och för att kunna ge dig en bra service. Vi lagrar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer samt vilken kurs du/ditt barn deltar i. 

Du kan läsa mer om våra rutiner för behandling av personuppgifter här.
 

KURSLOKALER:

Storstugans Fritidsgård
Hamngatan 52
185 34 Vaxholm

Resarö skola
(gymnastiksalen)
Överbyvägen 1 A
185 94 Vaxholm